Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
ÇED, İzin ve Çevre Yönetim Şube Müdürlüğü

 

ÇED, İzin ve Çevre Yönetim  Şube Müdürlüğümüz 2 adet Çevre Mühendisi, 1 adet Jeoloji Mühendisi ve 1 adet te Şube Müdürü olmak üzere 4 personelden oluşmaktadır. ÇED, İzin ve Çevre Yönetim  Şube Müdürlüğümüz  İlimizdeki ÇED ve Çevre Yönetim işlerini tek şube altında sürdürmektedir.

 

                                                                           Şube Müdürü Ferhat ÖZDEMİR

                                                                                           Ferhat ÖZDEMİR

                                                                                            Şube Müdürü V.

                                                               

  Abdulhamit GÖK                                                      Mehmet Gürsel YEĞEN                                            Selenbüke Mevce KILINÇ     

   Çevre Mühendisi                                                            Jeoloji Mühendisi                                                        Çevre Mühendisi