Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
Kömür Üreticileri İçin Gerekli Belgeler

 ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARIN UYGUNLUK/SATIŞ İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1-    Başvuru Dilekçesi: Yerli kömür üreticileri, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale gelmiş yakıtın miktarını belirleyerek başvuru dilekçesi hazırlar. Dilekçede, uygunluk ve satış izni istenen kömürün üretildiği tüm maden sahalarının ruhsat/sicil numaraları belirtilmeli, bu sahalara ilişkin belgelerin (rusat/işletme izinleri) fotokopileri dilekçe ekinde verilmelidir. Dilekçede numune alınacak stok miktarı belirtilmelidir. Daha önceki yıllarda yerli / ithal kömür satışı yapmak üzere Müdürlüğümüze başvurup belge almış ve tüzel kişiliklerinde (imza sirküleri, vergi levhası, ocak sahası vb.) değişiklik olmamış firmalar değişiklik olmayan belgelerini dilekçelerinde belirtmeleri halinde dilekçeye eklemeyebilirler.Dilekçe üzerindeki tarih, yetkili isim soy isim boş bırakılmamalı, imza kaşenin üzerine değil, belirtilen alana atılmalıdır.
2-    Bitlis İli yerli kömür firmaları için;
A- Ocak sahası ruhsatı ve İşletme İzni fotokopisi. Ruhsat ve işletme izni başka bir firma adına iserödövans sözleşmesi eklenecek. (Kaşelenip imzalanacak)
B- Ocak sahası için ÇED. Yönetmeliği çerçevesinde alınmış karar veya Yönetmeliğin geçici 3. maddesince alınmış görüş yazısı fotokopisi.
C- Kırma eleme kurutma paketleme tesisleri için ÇED. Yönetmeliği çerçevesinde alınmış karar veya Yönetmeliğin geçici 3. maddesince alınmış görüş yazısı fotokopisi.
3-    İl dışından başvuracak yerli kömür firmaları için “Uygunluk İzin Belgesi” (Kaşelenip imzalanacak)
4-    İthal kömür firmaları için “Uygunluk Belgesi” (Kaşelenip imzalanacak)
5-    Bitlis İlinde kömür satışının yapılacağı Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli satıcıların listesi ve bu satıcılar ile yapılmış sözleşmeler
6-    Noter Tasdikli (Islak İmzalı Orijinal) İmza Sirküleri
7-    Taahhütname )
8-    Vergi levhası fotokopisi (Kaşelenip imzalanacak)
9-    Ticaret Sicil Kayıt Belgesi (Kaşelenip imzalanacak)
10- Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Kaşelenip imzalanacak)