Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği

Van, Gevaş ve Bitlis, Tatvan İlçelerinde Yer Alan Alacabük Dağı, İnköy ve Altınsaç Yarım Adaları Doğal Sit Tescil İlanı

08 Şubat 2021

Van, Gevaş ve Bitlis, Tatvan İlçelerinde Yer Alan Alacabük Dağı, İnköy ve Altınsaç Yarım Adaları Doğal Sit Tescil İlanı

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü)'nün 20.08.2020 tarih ve 8378 sayılı  yazısı ile;

Van İli, Gevaş İlçesi ve Bitlis İli, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Alacabük Dağı, İnköy ve Altınsaç Yarımadaları Potansiyel Sit Alanı koruma statüsünün “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin, Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 12.08.2020 tarih ve 221 sayılı kararı  onaylanmak üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sunulmuş ve bu karar, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 30.12.2020 tarihli ve 281279 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda, doğal sit alanlarına ait tescil kararlarının İl Müdürlüğümüz internet sayfasında en az bir ay süreyle duyurulması maddesine istinaden Nitelikli Doğal Koruma Alanı " olarak tescili yapılan Alacabük Dağı, İnköy ve Altınsaç Yarımadaları, bugün itibariyle 1 ay süresince Duyurular sayfasında kalacak şekilde İl Müdürlüğümüzün Duyuru sayfasına yüklenmiştir.

Bakanlık Oluru

Alacabük Dağı, İnköy ve Altınsaç Yarımadaları Nitelikli Doğal Koruma Alanı

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır